SaralystFonden

SaralystFondens formål er at yde direkte støtte til børn og unge i økonomisk vanskeligt stillede familier i Danmark.

Der ydes tilskud til bl.a. følgende:

 • Vintertøj
 • Sommertøj
 • Fødselsdagsgaver
 • Fødselsdag
 • Jul
 • Cykel
 • Kontingent til fritidsaktiviteter
 • Biograf, teater osv.
 • Ferie
 • Lejrtur

Der gives støtte til børn og unge i familier med én forsørger, hvor forsørgeren modtager kontanthjælp. Hvis du ønsker at søge SaralystFonden som forælder, skal du rette henvendelse til en organisation/kommune med ønske om støtte fra SaralystFonden. Hvis du er en organisation/kommune, så kan du gøre en forælder opmærksom på Fonden.

Der udformes ansøgning, der med organisationens/kommunens godkendelse (underskrift ved medarbejder), sendes til SaralystFonden. Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Der anvendes ansøgningsskema, som kan downloades. Skemaet ligger nedst på denne side.  

Beløbet udbetales direkte til forsørgeren eller organisationen/ kommunen, der efterfølgende fremsender kvittering for brug af beløbet til SaralystFonden.

Ansøgningsskemaet sendes/mailes til:
SaralystFonden
Saralyst Allé 140
8270 Højbjerg
info@saralystfonden.dk

SaralystFondens formål er:

 • at tage initiativ til og/eller drive frivillige sociale aktiviteter/projekter.
 • at yde tilskud / bevillinger til sociale aktiviteter/projekter.
 • at yde tilskud til økonomisk vanskeligt stillede mennesker.
 • at modtage/indsamle beløb til foreningens aktiviteter.

SaralystFonden er støttet af

 • Jyllands-Postens Fond
 • TrygFonden
 • SUELL Team
 • Lauritzen Fonden
 • BorgFonden
 • Nordea-fonden
 • webCSR

Bidrag til SaralystFonden kan indbetales på konto:

Reg. nr. 2316 kontonr. 6277891334

Ethvert beløb går ubeskåret til børn og unge i vanskeligt stillede familier. 

Ønsker du også at være sponsor, så kontakt os gerne.

Læs mere om SaralystFonden på saralystfonden.dk

Kontaktperson:
Dorthe Suell – tlf. 2144 9686 / e-mail: ds@saralystfonden.dk

 

 

BilagStørrelse
Ansøgningsskema SaralystFonden (2014).doc45.5 kB